Ramazan Sözleri

Ramazan Sözleri, Ramazan Hadisleri, En Güzel Ramazan Sözleri, Kısa Ramazan Sözleri, Ramazan Sözleri Facebook, Güzel Ramazan Sözleri, Ramazan Sözleri Kısa,  The post Ramazan Sözleri appeared first on Güzel Sözler - Güzel Mesajlar.

Ramazan Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Ramazan Sözleri, Ramazan Hadisleri, En Güzel Ramazan Sözleri, Kısa Ramazan Sözleri, Ramazan Sözleri Facebook, Güzel Ramazan Sözleri, Ramazan Sözleri Kısa, 


11 ayın sultanı Ramazan’a ulaşmak üzereyiz. Bu mübarek günlerde zulüm altında yaşam ve geçim mücadelesinde olan tüm İslam alemine Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. En güzel Ramazan sözlerini bulabileceğiniz sayfamızda beğendiğiniz sözleri sosyal medya ve mesaj yoluyla iletebilirsiniz.


RAMAZAN SÖZLERİ

Ramazan ayı insanların huzur bulacağı bir aydır.

Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır. (Müslim)

Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur. (Tirmizi, Savm)
Rasulullah Efendimiz: ”Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. buyurmuştur.

Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır. (Deylemi)

Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükâfatını kıyamette aklı kadar alır. (Hatib)

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir.

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. (İ.Mansur)

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir. (Müslim)

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (Ebu Nuaym)

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır. (Müslim)

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. (Hakim)
Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. (Deylemi)

Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allah-ü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. (Deylemi)

Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona ”Ben oruçluyum” deyin! (Buhari)

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (R. Salihin)

İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. (Müslim)

Ramazanda Allah’ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Hz. Cabir)

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabını umarak tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olur. (Hz. Ebu Hureyre)

Size mübarek Ramazan ayı geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanızı da geniş edin. (İbadet ve oruç için) (Hz. İbni Mes’ud)

Ramazanda on gün itikâf etmek (son 10 günü ibadetle meşgul olmak), nafile iki hac ve iki umre gibidir. (Hz. Hüseyin)

Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allah-ü Teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. (Buhari)
Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. (Nesai)

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. (Tirmizi, Cihad)

Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir. (İbni Nasr)

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene içinde ölse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra ölse Cennete girer. (Hz. Ebu Said)

Ramazan” demeyin. Zira Ramazan Aziz ve Celil olan Allah’ ın isimlerinden bir isimdir. Lakin ”Ramazan ayı” deyin. (Hz. Ebu Hureyre)

Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. (İbni Ebiddünya)

Hac, kendi ile evvelkisi arasına, Ramazan da evvelki ile arasına, Cuma da evvelki ile kendi arasına kefarettir. (Hz. Ebu Umame)

Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevabını umarak Kiyamul-leyl (teravih namazı) kılsa geçmiş günahı mağfiret olur. (Hz. Ebu Hureyre)

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona ilaveten Şevval’den altı gün tutarsa, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur. (Hz. Ebu Eyyub)

Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir. (Müslim, Müsafirin, Ebu Davud, Salat,Tirmizi, Savm)

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur. (Tirmizi, Savm, Ebu Davud, Savm)

Ramazan ayı girdiğinde Allah Teâlâ arşı taşıyan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s.a.s.) Ümmetine ve müminlere istiğfarda bulunmalarını emreder. (Hz. Ali)

Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir buyuruyor Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz.

Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: ”Her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanın) her gecesinde olur.

Rasulullah Efendimizin : ”Nice oruçlu insan vardır ki, orucundan nasibi sadece aç ve susuz kalmasıdır. Ve nice geceleri ibadetle geçiren vardır ki, bundan nasibi sadece uykusuz kalmasıdır.

Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (Buhari, Savm, Tirmizi, Savm)

Allah Ramazanın her gecesi iftar zamanında bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. Cuma’nın her saatinde de, hepsi cehennemlik olan yine bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. (Hz. İbni Abbas)

Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker bu fitneye kefaret olur! (Müslim, Fiten, Tirmizi, Fiten)

Ramazan ayı girdiğinde Allah telala arsı taşıyan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s.a.s.) ümmetine ve müminlere istiğfarda bulunmalarını emreder. (Hz. Ali)

Dört geceyi ihya edene Cennet vacip olur: Arife’den bir evvelki (terviye) gecesi, arife gecesi, kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi. (Hz. Muaz)

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. (Müslim, Sıyam)

Allah-ü Teâlâ’nın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur. (Taberani)

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. (Müslim, Sıyam, Tirmizi, Savm)

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. (Tirmizi, Savm, İbnu Mace, Sıyam)

Ramazanda Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır ve her gece bir münadi şöyle nida eder: ”Ey hayır sahibi, hayrını yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur. (Hz. Ukbe Ibni Ferkad)

Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ”ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın) (Müslim, Sıyam)

Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler. (Müslim, Taharet,Tirmizi, Salat)

Ramazan ayı geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar da bağlanır. Bir münadi Ramazan bitinceye kadar söyle nida eder: “Ey hayra talib olan koş, Ey şerri isteyen, azalt (terk et). (Hz. Utbe Ibni Abd)

Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün! (Tirmizi, Daavat)

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’ tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman)

Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: ”Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. (Tirmizi, Savm, İbnu Mace, Siyam)

Bir kadın Resulullah (sav)’a gelerek: ”Ben haccetmek için hazırlık yapmıştım. Bana (bir mani) arz oldu ne yapayım?” Efendimiz, ”Ramazan’da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hac gibidir” buyurdu. (Ebu Davud, Hacc  Tirmizi, Hacc)

Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-ü Teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir Gecesinin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.

Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. Allah size Ramazan ayı orucunu farz kildi. O ayda gök (rahmet) kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve azılı şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalmışsa, o kimse hakikaten (bütün hayırlardan) mahrum kalmıştır. (Hz. Ebu Hureyre)

Hz. Enes İbnu Malik radiyallahu anhuma anlatıyor: ”Ramazan ayı girmişti. Resülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:”Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdır.

Size ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasleder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah’a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (çok hayır yaparak ramazanın hakkını verin). Zira saki, o ayda Allah’ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir. (Hz. Ubade)

The post Ramazan Sözleri appeared first on Güzel Sözler - Güzel Mesajlar.